Styrelsen för Fågelvägen 2022

 

 

vice ordförande Christer Strandå, tel 0708-887198, e-post info@havtornsgarden.se

sekreterare Britt-Marie Karlsson Sander, tel 072-5153822, e-post bmks@telia.com

ledamot Anneli Nordqvist, tel 0734-272728, e-post anneli71@hotmail.com

ledamot Annelie Nordström, tel 070-3800968, e-post annelie.nordstrom2016@outlook.com

suppleant Håkan Jernelius, 0730-644016, e-post hakan.droda@gmail.com

adjungerad kassör Gunilla Karlsson, 070-6969035